Деструктор рослинних рештків для поліпшення здоров’я ґрунту

Для розкладання залишків у ґрунті розроблений наш деструктор рослинних рештків – безпечний для рослин, тварин і людини

Ґрунтовий покрив Землі – головне природне багатство людства, вічна природна годувальниця. Постійна підтримка її здоров’я – запорука соціального добробуту всіх людей на планеті. Ґрунт – це продукт життєдіяльності мікроорганізмів, які її формують, очищають, створюють колообіг азоту, вуглецю, сірки і заліза в природі. У 1 грамі ґрунту налічується до 6 млрд. мікробних тіл. У гумусі зосереджено 98% запасу ґрунтового азоту, 60% – фосфору, 80% – калію, 85% – кальцію, 80% – сірки, велика кількість інших макро- і мікроелементів в збалансованому стані. Зміст в ґрунті гумусу – один з найважливіших показників родючості і здоров’я ґрунту.

Ґрунт – національне надбання

В українських чорноземах, що містять 10-14% гумусу, його вага становить 400-700 т / га, а в ґрунтах лісостепу з вмістом 1% гумусу – 10 т / га.
Ознаками вмирання або перевтоми ґрунту є його  пиловидний безструктурний стан, поява кірки після кожного дощу або поливу, неврожаї. У таких випадках слід терміново реанімувати і лікувати ґрунт.

Здоровий ґрунт – це, безумовно, національне надбання. Що стосується оздоровлення та підтримки родючості окремих сільськогосподарських угідь, то кожен господарник повинен дотримуватися певної методики в цій роботі. Винесені з ґрунту разом з урожаєм макро- та мікроелементи можна компенсувати щорічним внесенням комплексного мінерального добрива, органічною складовою, таким чином родючість ґрунту можна відновити за 2-3 роки.

Але рослини виносять мікро- і макроелементи в різній мірі і з різною вибірковістю, що іноді призводить до дефіциту одних і накопиченню інших елементів, та їх повному дисбалансу в ґрунті. Тому слід дотримуватися правил чергування культур.

Часто причиною появи ознак ґрунтової перевтоми може стати невірне внесення добрив. Втому ґрунту можна знизити не тільки вапнуванням, дотриманням сівозміни культур, внесенням органіки.

Як позбавитись перевтоми ґрунту

Ефективним засобом від перевтоми ґрунту є посів сидератів, насичення сівозміни бобовими культурами. Через рік такі поля порадують надбавкою врожаю на 20-30%. Застосування методів хімічного захисту ґрунтів і рослин є мірою вимушеною і не може розглядатися як засіб, що підвищує супресивність та оздоровлення ґрунтів.

Альтернативою може служити інтенсифікація і спрямованість мікробіологічних процесів в агроценозах на основі грибів-антагоністів, активних целлюлозолітіків, біологічних фунгіцидів.

В системі інтегрованого захисту рослин, що включає організаційно-господарські, агротехнічні, хімічні методи, використання стійких сортів і гібридів сільськогосподарських рослин, велика роль повинна відводитися методам біологічного захисту. Біологічний метод передбачає використання для захисту рослин від шкідників і хвороб інші живі організми або їх метаболіти.

Раціональні технології обробки ґрунту припускають розкладання рослинних залишків у орному шарі, збагачення ґрунту органікою з утворенням на поверхні мульчуючого шару. Мульча сприяє збереженню ґрунтової вологи, поліпшенню просочування води і збільшенню запасів продуктивної вологи, а також запобігає ерозії, захищає ґрунт від сонця і вітру, запобігає утворенню кірки.

При збереженні рослинних залишків сільгоспвиробники стикаються з проблемою накопичення хвороботворних мікроорганізмів та шкідників. Зазвичай рослинні рештки спалюють або заорюють. При спалюванні соломи знищується величезна кількість органіки, що при сучасному її дефіциті неприпустимо. При заорюванні виникають дві проблеми: недостатньо швидке розкладання рослинних залишків та накопичення мікроорганізмів та шкідників при насиченні сівозміни монокультурами, що призводить до негативних наслідків.

При низькій чисельності специфічної мікрофлори процес розкладання залишків розтягується в часі, накопичуються лігнін і феноли, які гальмують ріст і розвиток культурних рослин. Сповільнюється мінералізація органічних речовин, а збережені на рослинних рештках фітопатогени викликають хвороби на насінні і сходах.

Виробники, намагаючись вирішити ці труднощі, вносять під основну обробку азотне добриво, активізуючи зростання ґрунтової мікрофлори, в тому числі хвороботворної. Це негативно впливає на рослини і майбутній урожай.

Безпечний деструктор рослинних рештків

Для придушення патогенної мікрофлори і розкладання пожнивних залишків у ґрунті розроблений деструктор рослинних рештків Ефект Біо™. Унікальність цього препарату полягає в його мікробіологічної активності, безпеці для рослин, тварин і людини, стійкості до перепаду температур і хімічного забруднення ґрунту. Він призначений для нормалізації ґрунтової мікрофлори і прискорення розкладання рослинних рештків.

Препарат застосовується для обробки стерні злакових, рослинних залишків сої, ріпаку, сорго, кукурудзи шляхом внесення безпосередньо при підготовці ґрунту до дискування. Можливо також його застосування при передпосівної культивації, внесенні рідких добрив або ґрунтового гербіциду.

Ефект Біо™ розкладає високополімерні компоненти рослинних залишків, збільшує чисельність цінної мікрофлори, знищує патогенні організми, покращує структуру і родючість ґрунту через збагачення поживними речовинами. Крім того, він має високу мікробіологічну активність, стійкий до перепадів температур і хімічного забруднення ґрунту, збільшує врожайність сільгоспкультур на 10-30%.

Активна дія деструктора рослинних рештків триває 6-7 місяців в широкому діапазоні температур – від +5 до +40 ° С. При настанні несприятливих природних умов (мороз, посуха) препарат утворює стійкі до цих чинників спорові форми.

Внесення деструктора дозволить уникнути проблему зниження родючості, підвищити опірність ґрунту хвороботворним грибам і бактеріям, поліпшить її фізико-хімічні властивості.