Ці біопрепарати призначені для закріплення ЗЗР на листовій поверхні рослин, а також для передпосівної обробки насіння з метою поліпшення посівних якостей насіння, підвищення життєздатності цільових мікроорганізмів, формування ризосферної мікрофлори, підвищення посухо- та зимостійкості рослин.