Ці біопрепарати призначені для закріплення ЗЗР на листовій поверхні рослин, а також для передпосівної обробки насіння з метою поліпшення посівних якостей насіння, підвищення життєздатності цільових мікроорганізмів, формування ризосферної мікрофлори, підвищення посухо- та зимостійкості рослин.

Ад'юванти / прилипачі

Ад’югрейн®

144.00

Ад'юванти / прилипачі

Адьюгрейн®

317.00