Як підвищити родючість грунту за допомогою деструктора стерні

Біологічний деструктор стерні на основі штамів ґрунтових і ендофітних мікроорганізмів, швидко завоював популярність серед українських аграріїв

Завдяки дії деструктора стерні “Ефект Біо” на основі штамів ґрунтових і ендофітних мікроорганізмів, з моменту введення на ринок цей біопрепарат швидко набув популярністі серед українських аграріїв, яким небайдуже здоров’я своїх полів.

Щоб повністю усвідомити важливість здорового ґрунту, потрібно думати про нього як про живу істоту. Вона дихає, транспортує і перетворює поживні речовини, взаємодіє з навколишнім середовищем.

Ґрунт – неймовірно складна речовина. Хімічні та фізичні властивості ґрунту, дозволяють йому витримувати живі організми – не просто коріння рослин та дощових черв’яків, а сотні тисяч різних комах, глистоподібних істот та мікроорганізмів. Коли ці організми знаходяться в балансі, ваш ґрунт ефективно циркулює поживні речовини, накопичує воду, зливає надлишки, та підтримує середовище, в якому рослини можуть процвітати.

Як деструктор стерні покращує родючість ґрунту

Якщо ви розглядаєте ґрунт як динамічну частину вашої системи землеробства, неефективні практичні методи збереження і підвищення родючості зводяться до забуття ґрунту. Нехтування перевіреними практичними прийомами обробки ґрунту може привести до плачевних результатів. Необхідно розуміти, що міцною основою для вашої системи землеробства є здоров’я ґрунту. Одним з ефективних способів підтримки здоров’я ґрунту є використання деструктора стерні «Ефект Біо» – біологічного препарату, який оказує позитивні дії на структуру і родючість ґрунту.

Деструктор стерні

Ефект Біо®

261.00

Біологічна активність ґрунту визначається чисельністю, складом і активністю ґрунтових мікроорганізмів і фауни, активністю ферментів, які безпосередньо беруть участь в трансформації недоступних рослинам елементів живлення ґрунту і рослинних залишків у доступні їм з’єднання.

Значення мікроорганізмів надзвичайно важливе щодо накопичення біологічно активних речовин в ґрунті, таких, як ауксіни, гібереліни, вітаміни, аміно-кислоти, які стимулюють зростання і розвиток рослин.

Таким чином, родючість ґрунтів істотно залежить від стану ґрунтової біоти.

Eфект Біо – природне повернення поживних речовин

Шкода від господарської діяльності людини давно перевищила межі щодо збереження родючості ґрунту. Внаслідок порушення технології обробки сільськогосподарських культур, відсутності сівозмін і глобальної хімізації, ми маємо ґрунти, що деградували, які не в змозі забезпечити реалізацію потенціалу врожайності.

Порушення технології обробки ґрунту, необґрунтоване застосування хімічних засобів захисту рослин, а та­кож несприятливі чинники довкілля призводять до накопичення патоген­ної мікрофлори, яка потрапляють у ґрунт із рослинними рештками і є дже­релом зараження наступного періоду зростання с/г культур.

Однак природою давно вироблено рішення! Шкідливість фітопатогенних грибів у ґрунті і на рослинних рештках знижують мікроорганізми-супресори, які входять до складу деструктора стерні «Єфект Біо».

Фахівцями ТМ «Biona», спільно з науковцями, розро­блені і випробувані технологічні схеми використання деструктора стерні «Ефект Біо» з метою підвищення супресивністі ґрунтів, їх оздоровлення та, в кінцево­му підсумку, підвищення родючості, що є першим кроком у в технології от­римання високих врожаїв на основі біотехнологічних розробок, в сільсько­господарській галузі.

Агроприйом, продиктований часом

Препарат “Ефект Біо”®, здатний прискорити процес розкладання рослинних залишків і переведення їх в доступну для живлення рослин форму, вигідно відрізняється від більшості препаратів подібного призначення.

Мікроорганізми, що входять до складу деструктора стерні, активно колонізують рослинний субстрат і виділяють комплекс екзоферментів, що руйнують як целюлозу, так і лігнін. Вони беруть активну участь в процесах розкладання залишків рослинного і тваринного походження, відіграють активну роль у колообігу вуглецю і азоту в природі, а також насичують ґрунт біологічно активними речовинами, у тому числі і такими, що стимулюють проростання насіння і ріст рослин.

У той же час мікроорганізми, у процесі своєї життєдіяльності, синтезують речовини, які здатні перетворювати макро- та мікроелементи із нерозчинної форми у доступну для засвоєння рослиною сполуки та забезпечують останніми протягом усього вегетаційного періоду. Сама мікробіота залишаться у ризосфері через наявність кореневих виділень, які використовує як джерело вуглецю у процесі свого росту.

Важливу роль у підтримці родючості ґрунту відіграють покривні культури. Хоча найбільш поширені причини включення покривних культур в систему землеробства можуть бути пов’язані з короткостроковій потребою, практика вирощування покривів стає інвестицією в родючість здорової ґрунту в довгостроковій перспективі.

Використання деструктора стерні продиктована часом. Щорічно Досвід застосування біопрепарату «Ефект Біо»® українськими сільгоспвиробниками зростає, адже якість врожаю залежить не тільки від насіння і застосовуваних агротехнологій, а й від здорової ґрунтової мікрофлори. Використання деструктора стерні «Ефект Біо» восени позбавляє від додаткових витрат навесні на фунгіциди і протруйники.

Користуйтеся надійним деструктором стерні від українського виробника.

Деструктор стерні

Ефект Біо®

261.00